Groot tekort event specialsten

Er is veel vraag naar vakspecialisten.
Lees het hele artikel: https://nos.nl/artikel/2228918-wie-wil-jouw-festival-nog-opbouwen.html